Ý nghĩa nhan đề Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Question

Ý nghĩa nhan đề Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

in progress 0
Thu Nguyệt 4 weeks 2021-08-18T04:11:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T04:12:17+00:00

  Nhan đề bài thơ đã cho chúng ta thấy được điểm nhìn cũng như không gian và thối gian nhà thơ ngắm cảnh, thả hồn và gửi gắm tình cảm của mình đối với quê hương.Không gian là Thiên Trường, quê hương của nhà thơ. Thời gian là buổi chiều tối, thời khắc buồn nhớ, hoài vọng. Điểm nhìn là ngắm nhìn từ xa. Điểm nhìn, không gian và thời gian trong bài thơ có ý nghĩa sâu sắc. Điểm nhìn từ xa giúp tác giả có thể bao quát được toàn bộ những nét đặc sắc của cảnh vật thiên nhiên nơi đồng quê. Không gian trong bài thơ là Thiên Trường – quê hương của nhà thơ – không gian gợi sự gần gũi, thân thuộc và gắn bó. Còn thời gian chiều tà đã gợi nên sự yên ả, thanh bình, tĩnh lặng.

  0
  2021-08-18T04:13:05+00:00

  Rất đẹp

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )