ý nghĩa của truyện Con Rồng Cháu Tiên về truyền thống đoàn kết thống nhất dân tộc là gì

Question

ý nghĩa của truyện Con Rồng Cháu Tiên về truyền thống đoàn kết thống nhất dân tộc là gì

in progress 0
Sapo 7 months 2021-07-07T19:18:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T19:20:17+00:00

  – Ý nghĩa : truyện Con rồng, cháu Tiên.

  + Giải thích, suy tôn nguồn gốc cao quý thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

  + Biểu hiện ý nguyện đoàn kết thống nhất của nhân dân ta ở mọi miền đất nước. 

  + Nguồn gốc Tiên Rồng khiến cho Đất nước Việt Nam là mái nhà chung cho mọi gia đình đoàn tụ, cho mọi thế hệ có trách nhiệm hi sinh vì nhau. 

  + Nhắc nhở chúng ta nhớ về nguồn gốc cao quý của dân tộc : Con Rồng cháu Tiên

  ==> Tinh thần tự hào và tự tôn dân tộc

  0
  2021-07-07T19:20:18+00:00

   Nguồn gốc dân tộc:Nhắc nhở chúng ta luôn phải nhớ về nguồn gốc cao quý của mình là con của Rồng và cháu của Tiên 

   Truyền thống đoàn kết:Nhắc nhở chúng ta phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình thân ruột thịt của hai tiếng ĐỒNG BÀO

   Thống nhất dân tộc:Nhắc nhở chúng ta sóng phải biết giúp đỡ nhau , đoàn kết thì mới có được chiến thắng cũng như các cuộc chiến tranh phải đoàn kết đồng lòng với nhau thì mới có được các chiến thắng lừng lẫy giống như của quân và đân Việt Nam ta.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )