Ý nghĩa của hội múa rối nước ở làng Đào Thục

Question

Ý nghĩa của hội múa rối nước ở làng Đào Thục

in progress 0
Orla Orla 1 month 2021-08-02T09:48:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T09:49:40+00:00

   Ý nghĩa của hội múa rối nước ở làng Đào Thục là:

  Gìn giữ văn hoá cổ truyền dân gian rối nước của dân tộc Việt Nam đã gắn bó 300 năm tuổi. Điều đó đã góp phần làm giàu đẹp hơn văn hóa cổ truyền cũng như đời sống của người dân nơi đây.

  0
  2021-08-02T09:49:50+00:00

  Ý nghĩa của hội múa rối nước ở làng Đào Thục

  Gìn giữ văn hoá cổ truyền của dân gian múa rối nước của dân tộc Việt Nam ta.Đã gắn bó 300 năm tuổi và nay vẫn còn ở làng Đoà Thục. Điều đó đã góp phần làm nền văn hóa và nghệ thuật cổ truyền của dân gian tacũng như đời sống của người dân nơi đây.

  CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ

  CHÚC CẬU HỌC TỐT NHA

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )