ý nghĩa của câu ếch chết tại miệng và nêu dẫn chứng rằng lí luận đó là đúng

Question

ý nghĩa của câu ếch chết tại miệng và nêu dẫn chứng rằng lí luận đó là đúng

in progress 0
Nick 6 months 2021-07-13T17:37:09+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T17:38:30+00:00

  ếch chết tại mồm là 1 câu châm ngôn nhằm chỉ trích những người khoác lác , kiêu ngạo, ít hiểu biết mà cố tỏ ra ta đây thì sẽ có ngày nhận hậu quả thích đáng, câu châm ngôn này còn được ví trong câu truyện “ếch ngồi đáy giếng”

  hay câu :thùng rỗng kêu to

  0
  2021-07-13T17:38:51+00:00

  Hiểu theo nghĩa đen thì: Vì ếch kêu oàm oạp…oàm oạp… và thế là chết dưới bàn tay của kẻ săn bắt ếch.

  Nghĩa bóng thì: Người ta hay nói câu này để chỉ mấy người hay xưng hùng xưng bá, khoe khoang, huyên hoang quá mức về bản thân mình để rồi

  họ lại mang họa vì chính những điều ấy.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )