Ý nghĩa của câu ăn cây nào rào cây nấy, câu trên có đúng không? Chắc ms lm nha lằng nhằng là bay màu đó

Question

Ý nghĩa của câu ăn cây nào rào cây nấy, câu trên có đúng không?
Chắc ms lm nha lằng nhằng là bay màu đó

in progress 0
Kiệt Gia 2 days 2021-07-21T22:00:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:02:39+00:00

  Ý nghĩa :

  “Ăn cây nào rào cây nấy” có ý khuyên nhủ con người khi ăn trái thơm quả ngọt ở một cây nào đó thì cần phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng cây đó để nó tiếp tục phát triển. Sâu xa hơn, ông cha ta nhắn nhủ mỗi người trong cuộc sống khi nhận được sự giúp đỡ hoặc hưởng thành quả từ bất kỳ ai. Ta cần biết đền ơn đáp nghĩa, biết trân trọng, cảm tạ người đã cho ta những điều ấy. Đây là một câu tục ngữ ý nghĩa và nên được lưu truyền nhiều hơn cho thế hệ sau.

  0
  2021-07-21T22:02:44+00:00

  Nghĩa chính của câu tục ngữ trên là: Ăn quả cây nào thì phải vun xới, giữ gìn, bảo vệ cây ấy. Nhưng cũng giống như bao câu tục ngữ ngắn gọn và hàm xúc khác, ý nghĩa của nó không chỉ dừng lại ở đó. Sâu xa hơn, câu tục ngữ trên là một lời khuyên nhủ chúng ta phải bảo vệ, gắn bó với môi trường, với nguồn sống.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )