xy+3=d-evdbdsbsfdfdsfdbfdvbgbgbggbgbbggbg

Question

xy+3=d-evdbdsbsfdfdsfdbfdvbgbgbggbgbbggbg

in progress 0
Thành Công 5 months 2021-08-24T12:57:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T12:59:08+00:00

  Answer: xy+3=d- = y = 3x

  Step-by-step explanation:

  0
  2021-08-24T12:59:26+00:00

  Answer:

  uhhh ok…., THANKS FOR THE FREE POINTS

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )