y – 3 = -2(x -1) How do i do this?

Question

y – 3 = -2(x -1)
How do i do this?

in progress 0
Thu Hương 6 months 2021-08-05T17:47:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T17:48:20+00:00

    Answer: -2

    Step-by-step explanation:

    y-intercept: (0,5)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )