Write and talk about your leisure activities Viết ngắn thôi nghen mn. Mik còn phải nói nx ạ

Question

Write and talk about your leisure activities
Viết ngắn thôi nghen mn. Mik còn phải nói nx ạ

in progress 0
Vodka 7 months 2021-04-09T11:57:16+00:00 3 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-09T11:59:08+00:00

  My leisure activities is reading a book,it helps me have more words to learn and you can know more about the author and help us can write a good novels or something else.My friend doén’t good at writng but when she reads a lots of books,her words is so abudent

  0
  2021-04-09T11:59:16+00:00

  $\text{ Đề : Viết và nói về các hoạt động giải trí của bạn } $

                        $\text{ Bài viết } $

  $\text{ My favorite hobby is playing football in spare time. After completing my home work at home, I generally spend my lot of free time in playing football. I was so interested to play football from my childhood however started learning to play well when I was 5 years old. I was in one class when I was 5 years old. My father asked to my class teacher in the PTM about my hobby of football. And my teacher told him that there is a facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, I really enjoy playing football and participate in the inter-school competitions. } $

  $\text{ Dịch : } $

  $\text{ Sở thích yêu thích của tôi là chơi bóng đá khi rảnh rỗi. Sau khi hoàn thành công việc ở nhà, tôi thường dành nhiều thời gian rảnh để chơi bóng. Tôi rất thích chơi bóng từ thời thơ ấu của mình, tuy nhiên tôi bắt đầu học chơi tốt khi mới 5 tuổi. Tôi học một lớp khi tôi 5 tuổi. Cha tôi đã hỏi giáo viên lớp tôi ở PTM về sở thích bóng đá của tôi. Và cô giáo của cháu nói với cháu là trong trường có cơ sở chơi thể thao hàng ngày từ lớp 1 nên cháu có thể nhận cháu. Bây giờ, tôi thực sự thích chơi bóng và tham gia các cuộc thi giữa các trường. } $

  0
  2021-04-09T11:59:24+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo talk about your leisure activities các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )