Wish supply verb forms : + Choose the correct answer :

Question

Wish supply verb forms : + Choose the correct answer :
wish-supply-verb-forms-choose-the-correct-answer

in progress 0
Nem 9 months 2021-04-25T02:40:03+00:00 3 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T02:41:55+00:00

  21. were (ước hiện tại)

  22. would telephone (ước tương lai)

  23. would help

  24. would come

  25. would make

  26. were hurry

  27. opened

  28. showed

  29. waited

  30. wrote

  Ex. 2:

  1. had (book thiếu “s”)

  2. would meet

  3. were

  4. would win

  5. played

  6. would

  7. had been

  Cứ có tomorrow, next, … => ước ở tương lai (would + V)

  yesterday => ước ở quá khứ (had been + V_ed/V3)

  Còn lại ước ở hiên tại (chia quá khứ đơn)

  0
  2021-04-25T02:42:00+00:00

  21. were (ước hiện tại)

  22. would telephone (ước tương lai)

  23. would help

  24. would come

  25. would make

  26. were hurry

  27. opened

  28. showed

  29. waited

  30. wrote

  Ex. 2:

  1. had (book thiếu “s”)

  2. would meet

  3. were

  4. would win

  5. played

  6. would

  7. had been

  Cứ có tomorrow, next, … => ước ở tương lai (would + V)

  yesterday => ước ở quá khứ (had been + V_ed/V3)

  Còn lại ước ở hiên tại (chia quá khứ đơn)

  0
  2021-04-25T02:42:12+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quá khứ của choose các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )