Which is an alkaline earth metal? A. Na B. Ca C. Kr D. Li

Question

Which is an alkaline earth metal?
A. Na
B. Ca
C. Kr
D. Li

in progress 0
Thành Đạt 6 months 2021-07-11T06:37:38+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-11T06:38:59+00:00

    Answer:

    B) Ca is alkaline earth metal

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )