What is the solution to this inequality? 10x+18<−2

Question

What is the solution to this inequality? 10x+18<−2

in progress 0
Gia Bảo 2 months 2021-07-25T04:00:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T04:02:05+00:00

  Answer:

  x = - 2

  10x + 8 < - 2 \\ 10x < - 2 - 8 \\ 10x < - 20 \\ \frac{10x}{10} <  \frac{ - 20}{10} \\ x < - 2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )