What is the quotient of (x3 – 3×2 + 3x – 2) ÷ (x2 – x + 1)

Question

What is the quotient of (x3 – 3×2 + 3x – 2) ÷ (x2 – x + 1)

in progress 0
Hải Đăng 5 months 2021-08-27T23:16:20+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T23:17:59+00:00

  x – 2
  x^2-x+1 | x^3 – 3x^2 + 3x – 2. x^3 – x^2 + x
  -2x^2 + 2x -2 -2x^2 + 2x – 2 0

  Quotient = x – 2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )