… Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha giẫm

Question

… Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha giẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế Trời, Đất cùng Tiên Vương…….
a, Tìm cụm động từ, cụm tính từ và chỉ ra cấu tạo của các cụm từ đó.
b, Xác định cum từ:” Hai thứ bán ấy” là cụm từ gì? Cho bt vai trò ngữ pháp và cụm từ đó
c, Tìm và điền các cụm danh từ tìm được vào mô hình cấu tạo cụm danh từ và nêu nhận xét của em

in progress 0
Latifah 6 months 2021-07-04T23:39:53+00:00 1 Answers 73 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-04T23:41:43+00:00

    A, Cụm động từ :Rất vừa ý                                                                                                                                  Phân tích cấu tạo : -Rất là phần trước                                                                                                                                     -Vừa ý là phần trung tâm                                                                                       Cụm tính từ : Nghĩ rất lâu                                                                                                                            Phân tích cấu tạo :-Nghĩ là phần trung tâm                                                                                                                            – rất lâu là phần sau                                                                                           B, Hai thứ bánh ấy là cụm danh từ                                                                                                                Vai trò ngữ pháp : tránh lặp lại từ                                                                                                        C,                                       

    vua-cha-em-qua-mot-luot-roi-dung-lai-truoc-chong-banh-cua-lang-lieu-rat-vua-y-ben-hoi-lang-lieu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )