Vũ trụ có tuổi khoảng 15 tỉ năm. Hỏi Vũ trụ có bao nhiêu ngày tuổi (giả sử một năm có 365 ngày)? (Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học).

Question

Vũ trụ có tuổi khoảng 15 tỉ năm. Hỏi Vũ trụ có bao nhiêu ngày tuổi (giả sử một năm có 365 ngày)?
(Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học).

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-22T11:46:22+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T11:47:24+00:00

  Đáp án:

       5.475.1012 (ngày)

  Giải thích các bước giải:

    Ta có: 15 tỉ năm = 1,5 . 1010 năm, suy ra 15 tỉ năm có số ngày là:

     1,5. 1010 .365 = 1,5.3,65.1012 = 5.475.1012 (ngày)

   

  0
  2020-11-22T11:48:00+00:00

  15.$10^{9}$ x 365 = 5475.$10^{9}$ = 5,475. $10^{12}$ngày.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )