Vt số nhỏ nhất có 6 chữ số sao cho số đó A, chia hết cho 3 B , chia hết cho 9

Question

Vt số nhỏ nhất có 6 chữ số sao cho số đó
A, chia hết cho 3
B , chia hết cho 9

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-11-29T08:02:39+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T08:03:52+00:00

  Đáp án:

   Số chia hết cho 3: 100002

   Số chia hết cho 9: 100008

  Giải thích các bước giải:

   Số chia hết cho 3: 100002

   Số chia hết cho 9: 100008

  0
  2020-11-29T08:04:04+00:00

  Đáp án:  `100002` và `100008`

  Lời giải:

  Số tự nhiên nhỏ nhất có `6` chữ số mà chia hết `3` là: `100002`

  Số tự nhiên nhỏ nhất có `6` chữ số mà chia hết `9` là: `100008`

  Giải thích các bước giải:

  Để chúng là số tự nhiên nhỏ nhất có `6` chữ số mà chữ số đầu tiên khác `0`

  nên: viết `10000`

  Lấy `1 + 0 + 0 + 0 + 0` và cộng bao nhiêu để thỏa mãn: số tự nhiên nhỏ nhất và chia hết `3` và `9`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )