Với câu chủ đề ” Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta “, hãy viết một đoạn văn theo cách diễn dịch, s

Question

Với câu chủ đề ” Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta “, hãy viết một đoạn văn theo cách diễn dịch, sau đó biến đổi đoạn văn diễn dịch thành đoạn văn quy nạp

in progress 0
Mít Mít 1 year 2021-08-31T14:31:13+00:00 2 Answers 197 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:32:36+00:00

  Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có thể thấy tinh thần yêu nước của dân tộc ta từ thời đại Bà Trưng, Bà Triệu. Trước kẻ thù phương Bắc hùng mạnh, hung hăng, họ đã không ngần ngại vì độc lập, tự do mà đứng lên khởi nghĩa dẫu có phải hi sinh bằng cả tính mạng của mình. Một loạt những tấm gương của Lí Bí, Mai Thúc Loan, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo… Dân tộc ta là dân tộc của những anh hùng. Người anh hùng hết lòng vì nước, vì dân và là tấm gương tiêu biểu của lòng yêu nước đã thắp sáng lịch sử dân tộc ta. Suốt bao thế kỉ, dân tộc ta cùng đấu tranh, cùng đoàn kết chống giặc phương Bắc, bảo vệ bờ cõi. Bước sang thế kỉ mới, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ lại âm mưu  xâu xé đất nước ta. Chúng ta đã hòa bình, chúng ta đã đấu tranh bằng máu xương của cha ông. Hình ảnh của anh bộ đội cụ Hồ, câu chuyện về cái chết của Kim Đồng, của VÕ Thị Sáu, Lê Văn Tám… họ đã làm cháy lên ngọn lửa đấu tranh sục sôi trong dân tộc ta. Người dân VIệt Nam đâu phân biệt giới tính, giai cấp, ai ai cũng là chiến sĩ, chiến sĩ trên chiến trường, chiến sĩ ở hậu phương, ta đã dùng ý chí để đấu tranh, dùng tinh thần yêu nước làm nòng súng để giành độc lập, tự do.

  ĐOnạ văn quy nạp:

  Chúng ta có thể thấy tinh thần yêu nước của dân tộc ta từ thời đại Bà Trưng, Bà Triệu. Trước kẻ thù phương Bắc hùng mạnh, hung hăng, họ đã không ngần ngại vì độc lập, tự do mà đứng lên khởi nghĩa dẫu có phải hi sinh bằng cả tính mạng của mình. Một loạt những tấm gương của Lí Bí, Mai Thúc Loan, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo… Dân tộc ta là dân tộc của những anh hùng. Người anh hùng hết lòng vì nước, vì dân và là tấm gương tiêu biểu của lòng yêu nước đã thắp sáng lịch sử dân tộc ta. Suốt bao thế kỉ, dân tộc ta cùng đấu tranh, cùng đoàn kết chống giặc phương Bắc, bảo vệ bờ cõi. Bước sang thế kỉ mới, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ lại âm mưu  xâu xé đất nước ta. Chúng ta đã hòa bình, chúng ta đã đấu tranh bằng máu xương của cha ông. Hình ảnh của anh bộ đội cụ Hồ, câu chuyện về cái chết của Kim Đồng, của VÕ Thị Sáu, Lê Văn Tám… họ đã làm cháy lên ngọn lửa đấu tranh sục sôi trong dân tộc ta. Người dân VIệt Nam đâu phân biệt giới tính, giai cấp, ai ai cũng là chiến sĩ, chiến sĩ trên chiến trường, chiến sĩ ở hậu phương, ta đã dùng ý chí để đấu tranh, dùng tinh thần yêu nước làm nòng súng để giành độc lập, tự do. Tóm lại, lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

  0
  2021-08-31T14:32:55+00:00

  Diễn dịch:

  Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nc của nhân dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo,…Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vi anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

  Quy nạp:

  Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo,… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vi anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Tinh thần yêu nc của nhân dân ta đã dc khẳng định trong những cuộc kháng chiến vĩ đại gắn với những tên tuổi ấy.

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )