‘vó ngựa mông cổ đến đâu thì ở đó cỏ không mọc được ‘ cho biết quân giặc nay xâm lược nước ta vào thời đại nào

Question

‘vó ngựa mông cổ đến đâu thì ở đó cỏ không mọc được ‘ cho biết quân giặc nay xâm lược nước ta vào thời đại nào

in progress 0
RI SƠ 3 days 2021-07-20T04:22:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T04:23:21+00:00

  vó ngựa mông cổ đến đâu thì ở đó cỏ không mọc được ‘ cho biết quân giặc nay xâm lược nước ta vào thời đại nhà Trần 

  @xin hay nhất

  0
  2021-07-20T04:24:08+00:00

  -Vào thời đại nhà Trần

  Cherryâu Hy

  Chúc học tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )