viết tiếp vào chỗ chấm hai câu thơ khăn đỏ mang tháng tám /sắp rời đôi vai nhỏ muốn nói rằng …..

Question

viết tiếp vào chỗ chấm
hai câu thơ khăn đỏ mang tháng tám /sắp rời đôi vai nhỏ muốn nói rằng …..

in progress 0
Vân Khánh 13 mins 2021-07-22T11:35:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T11:37:21+00:00

  hai câu thơ khăn đỏ mang tháng tám /sắp rời đôi vai nhỏ muốn nói rằng/ hãy quên đi những điều đau lòng

  0
  2021-07-22T11:37:46+00:00

  hai câu thơ khăn đỏ mang tháng tám

  sắp rời đôi vai nhỏ muốn nói rằng 

  Hãy quên đi bao nỗi sầu tê tái
  Những đắng cay uất nghẹn cả cõi lòng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )