viết tiếp các câu tục ngữ sau : một mặt người bằng … cái răng cái tóc là … đói cho sạch , … học ăn , học … , học … , học … không thầy …

Question

viết tiếp các câu tục ngữ sau :
một mặt người bằng …
cái răng cái tóc là …
đói cho sạch , …
học ăn , học … , học … , học …
không thầy …
thương người như thể …
ăn quả nhớ …
giúp em vs T^T

in progress 0
Thu Giang 2 months 2021-07-29T10:28:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:30:25+00:00

  Cái răng cái tóc là gốc con người

  Đói cho sạch , rách cho thơm

  Không thầy đố mày làm nên

  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  Thương người như thể thương thân

  Học ăn , học nói , học gói , học mở

  Một mặt người bằng mười mặt của

  Cho táu xin ctlhn ạ

  0
  2021-07-29T10:30:26+00:00

  Một mặt người bằng mười mặt của

  Cái răng cái tóc là gốc con người

  Đói cho sạch , rách cho thơm

  Học ăn , học nói, học gói , học mở

  Không thầy đố mày làm nên

  Thương người như thể thương thân 

  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )