Viết thuật toán giải phương trình bậc nhất một ẩn số ax² + bx + c = 0 (a <> 0)

Question

Viết thuật toán giải phương trình bậc nhất một ẩn số ax² + bx + c = 0 (a <> 0)

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-14T01:36:40+00:00 3 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T01:38:31+00:00

  * C++ nha

  #include <bits/stdc++.h> 

  using namespace std 

  int a, b, c, x, denta; 

  int main() 

  cin >> a >> b >> c; 

  denta= b*b- 4*a*c; 

  if denta <0; 

            cout << “phuong trinh vo nghiem”; 

  if denta=0; 

            cout << “phuong trinh co nghiem kep” << x= -b <<” / “<<(2*a); 

  if denta >0; 

            cout << “phuong trinh co hai nghiem” << x1= -b- sqtr(denta) << “/” << 2*a << \n << x2= -b+ sqtr(denta) << “/”<< 2*a; 

  return 0; 

  }

  0
  2020-11-14T01:38:34+00:00

  bạn ơi  .-. cái bạn viết là pt bậc 2 nha < 

  thuật toán pt bậc nhất 

  Bước 1 : nhập a,b ;

  Bước 2: xét a,nếu a<>0 thì đến bước 3

  Nếu a= 0 xét b

  Nếu b= 0 thì thì đi phương trình vô số nghiệm

  Nếu b<>0 thì phương trình vô nghiệm

  Bước 3 : nghiệm x=-b/a khi a<>0

  Bước 4: kết luận

  Bước 5: kết thúc chương trình

  thuật toán pt bậc 2

  Bước 1:  Nhập vô a,b,c

  Bước 2 : Dt  <-   4-(sqr(b) – 4*a*c);

  Bước 3 xét 3 TH

  *DT < 0 => phương trình vô nghiệm => đến bước 6 

  *DT = 0 thì đến bước 4  

  * DT> 0 thì  đến bước 5

  Bước 4

  phương trình có một nghiệm là x = -b/(2*a) => đến bước 6

  bước 5 

  phương trình có hai nghiệm 

  x1= (-b + -sqrt( DT) / (2*a) 

  x2 = (-b – sqrt(DT ) / (2*a)

  bước 6 : in ra kết quả và kết thúc chươc trình

  0
  2020-11-14T01:38:48+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo giải pt bậc 2 c++ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )