viết thơ về Thạch Sanh ( khoảng 10 câu) mn gúp em vs ah nocopy

Question

viết thơ về Thạch Sanh ( khoảng 10 câu)
mn gúp em vs ah
nocopy

in progress 0
Vân Khánh 6 months 2021-08-26T12:25:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-26T12:26:33+00:00

  Ra đời gặp gỡ Lí Thông

  Anh em kết nghĩa về chung một nhà

  Miếu thờ đánh thắng đại xà

  Bị Thông lừa gạt, quay về gốc đa

  Công chúa bị đại bàng tha

  Chàng giương cung bắn lần ra hang cùng

  Rồi Thông ngon ngọt nói rằng:

  Công chúa bị bắt phải tìm ngay đi!

  Hai người vội vã ra đi

  Thạch Sanh xuống dưới, Lí Thông đợi ngoài

  0
  2021-08-26T12:27:15+00:00

  Nhan đề: Thạch Sanh

      Vốn là một Thái Tử

      Là con của Ngọc Hoàng

      Được trời lệnh ban xuống

      Xuống nhân gian làm ng

      Vốn dĩ đc sinh ra

       Trong gia đình nghèo khổ

       Mồ côi cha lẫn mẹ

        Sống thui thủi một mình

        Vốn bản tính lương thiện

        Lại chân chất thật thà

        Bị Lí Thông lừa gạt

        Rồi kết nghĩa anh em

         Xém nộp mạng cho chằng

         Giúp Lí Thông lập công

        Cứu giúp đc công chúa

       Rồi lại bị cướp công

        Nhưng vốn dĩ mềm lòng

         Bản tính lại nhu nhược

        Nên đã thả kẻ ác

        Vốn dĩ đã hại mình

       Thật đúng là Thạch Sanh!

  @SINH TỐ! no mạng nhak bn!

    

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )