viết thơ lục bát chủ đề tự do…:)))\ cần con mẹ nó gấp …..

Question

viết thơ lục bát chủ đề tự do…:)))\
cần con mẹ nó gấp …..

in progress 0
Maris 1 month 2021-08-03T20:04:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T20:05:21+00:00

  quê hương là nơi cốt mẹ

  mẹ hiền luôn bảo về nhà đi con

  chẳng đâu bằng ở quê nhà

  quê nhà tươi đẹp tràn đầy tình thương

  tình thương không đổi ra tiền

  nhưng dù như thế đừng bỏ quê hương

  quê hương là nơi con thành

  mà sao con nở bỏ đành quê hương

  chỉ vì ít tiền kiếm hương

  mà con đã lỡ từ biệt quê hương…

  @xin ctlhn ạ

  0
  2021-08-03T20:05:36+00:00

  @Shin

  Thơ lục bát là:

        Người đi xa nước xa quê

  Bên này mòn mỏi,ngốn trông chàng về

       Bến xưa thương lắm con đò

  Ngày ngày thiếp đợi chờ chàng về đây

    Chàng đi có nhớ quê xa

  Có nhớ về thiếp ở đây đợi chàng

       

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )