viết thơ chế ạ……ai rảnh zô chs điiiiiii

Question

viết thơ chế ạ……ai rảnh zô chs điiiiiii

in progress 0
RuslanHeatt 5 months 2021-08-18T08:05:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T08:07:04+00:00

     Thân em rất giống thân heo

  Cao có năm mươi mà eo chín chục

  Chữ “em” bạn có thể thay bằng tên mội đứa nào đó để chọc nó.

  0
  2021-08-18T08:07:53+00:00

  Ngày nảy ,ngày nay

  Em đi đám cưới

  Vừa đi vừa cười

  Ăn miếng thịt gà

  Ăn miếng thịt chó

  Ăn no rồi về

  Sorry táu k giỏi chế thơ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )