viết thành câu có hàm ý từ chối các lời đề nghị sau và cho biết nội dung hàm ý : a,ngày mai đi đá bóng vs mình nhé. b, sáng mai đi học,qua đèo tớ đi v

Question

viết thành câu có hàm ý từ chối các lời đề nghị sau và cho biết nội dung hàm ý :
a,ngày mai đi đá bóng vs mình nhé.
b, sáng mai đi học,qua đèo tớ đi vs nhé.
Giúp mình vs ạ.
Mình gâp lắm.

in progress 0
Xavia 1 week 2021-07-22T07:30:43+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T07:32:39+00:00

  Viết thành câu có hàm ý từ chối các lời đề nghị sau và cho biết nội dung hàm ý :

  a, Ngày mai đi đá bóng với mình nhé.

  -> Từ chối :  Ngày mai mình phải đi học thêm !

  => Nội dung hàm ý : Nói về việc ngày mai bản thân phải đi học thêm nên không có thời gian đi đá bóng cùng .

  b, Sáng mai đi học, qua đèo tớ đi với nhé. 

  -> Từ chối : Xe tớ vừa hòng rồi , mai bố tớ đèo tớ đi .

  => Nội dung hàm ý : Thông báo xe đã bị hỏng , phải nhờ bố đèo đi học nên không đèo bạn đi học cùng được.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )