viết tất cả các số có 3 chữ số mà hàng trăm lớn hơn hàng chục 5 đơn vị và lại nhỏ hơn hàng đơn vị 3 đơn vị là những sồ nào??

Question

viết tất cả các số có 3 chữ số mà hàng trăm lớn hơn hàng chục 5 đơn vị và lại nhỏ hơn hàng đơn vị 3 đơn vị là những sồ nào??

in progress 0
Neala 2 years 2020-11-26T13:30:03+00:00 2 Answers 126 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T13:31:37+00:00

  Gọi số có 3 chữ số mà hàng trăm lớn hơn hàng chục 5 đơn vị và lại nhỏ hơn hàng đơn vị 3 đơn vị là : abc

   Nếu b = 1 thì a = 1+ 5 = 6  ; c = 6 + 3 =9 

   Ta có số 619 ( chọn )

   Nêu b = 0 thì a = 0 + 5 = 5 ; c = 5+3 = 8

   Ta có số 508

  ta có các số : 619 ; 508

  0
  2020-11-26T13:32:00+00:00

  Đáp án:

   Ta có các số: 619,508.

   Chúc bàn học tốt!

   Cho mình câu trả lời hay nhất nha bạn!

  ~thank~

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )