Viết tập A các số tự nhiên lớn hơn 17 và không nhỏ hơn 30

Question

Viết tập A các số tự nhiên lớn hơn 17 và không nhỏ hơn 30

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-11-27T05:38:38+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T05:39:45+00:00

  A = {18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30}

  0
  2020-11-27T05:40:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $A={18;19;20;…;29;30}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )