Viết số đo độ dài dưới dạng phân số: a ) 5dm 7cm = ………………………………………………………………………………………

Question

Viết số đo độ dài dưới dạng phân số:
a ) 5dm 7cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………
b ) 6dm 18mm = …………………………………………………………………………………………………………………………………..
c ) 8dm 5mm = …………………………………………………………………………………………………………………………………….
d ) 4m 35cm = ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cần gấp

in progress 0
Delwyn 2 years 2020-11-14T02:10:28+00:00 2 Answers 158 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T02:12:00+00:00

  Đáp án:

  5dm 7cm = ` 5 7/10 ` dm = ` 57/10 ` dm

  6 dm 18 mm = `  6 18/100  ` dm = ` 608/100 ` dm = ` 152/25 ` dm

  8 dm 5 mm = ` 8 5/100 ` dm = ` 805/100 ` dm = ` 161/20 ` dm

  4 m 35 cm = ` 4 35/100 ` m = ` 435/100 ` m = ` 87/20 ` m

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-14T02:12:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a ) 5dm 7cm = 57 cm

  b ) 6dm 18mm =618 mm

  c ) 8dm 5mm = 805 mm

  d ) 4m 35cm = .435 cm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )