Viết số đo độ dài dưới dạng hỗn số , nêu cách làm : a ) 5dm 7cm = …………………………………………………………………………

Question

Viết số đo độ dài dưới dạng hỗn số , nêu cách làm :
a ) 5dm 7cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………
b ) 6dm 18mm = …………………………………………………………………………………………………………………………………..
c ) 8dm 5mm = …………………………………………………………………………………………………………………………………….
d ) 4m 35cm = ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cần gấp

in progress 0
Tryphena 2 years 2020-11-14T01:12:00+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T01:13:08+00:00

  a) 5dm 7cm = 5dm + $\frac{7}{100}$ dm  =  5$\frac{7}{10}$ dm

  b) 6dm 18mm = 6 dm + $\frac{18}{100}$ dm = 6$\frac{18}{100}$ dm

  c) 8dm 5mm = 8m + $\frac{5}{100}$ dm = 8$\frac{5}{100}$ dm 

  d) 4m 35cm = 4m + $\frac{35}{100}$ m =  4$\frac{35}{100}$ m  

  Theo suy nghĩ của mình :

  bạn nhìn 5dm và 7cm nó bằng 5dm + với $\frac{7}{10}$ dm tại sao cái mẫu số nó bằng 100 vì 7 cm bạn giữ nguyên còn bạn đổi 1 cm = bao nhiêu dm rồi viết vào nhoa !!!

  Pikachuuuu

  #NOCOPY#

  Chúc bạn học tốt !!!

  0
  2020-11-14T01:13:31+00:00

  Đáp án:

  a)5 và 7/10dm

  b)6 và 18/10000dm

  c)8 và 5/10000dm

  d)4 và 35/100m

  Giải thích các bước giải:

  a) 5dm 7cm= 5dm+7/10dm= 5 và 7/10dm

  b) 6dm 18mm= 6dm+18/10000dm= 6 và 18/10000dm

  c) 8dm 5mm= 8dm+5/10000dm= 8 và 5/10000dm

  d) 4m 35cm= 4m+35/100m= 4 và 35/100m

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )