Viết số bé nhất có năm chữ số mà tổng các chữ số bằng 40. cứu nhé khó qué……..

Question

Viết số bé nhất có năm chữ số mà tổng các chữ số bằng 40.
cứu nhé khó qué……..

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-13T00:07:37+00:00 2 Answers 159 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-13T00:09:19+00:00

  $Làm$

  Ta có:

  Số bé nhất có năm chữ số mà tổng các chữ số bằng 40 là số : 49999

  Vì:

  Là số bé nhất có tổng là 40 mà 49999 có tổng các chữ số là : 4+9+9+9+9 = 40

  =>số cần tìm là 49999.

  $#Don$

   

  0
  2020-11-13T00:09:34+00:00

  Đáp án:

  số bé nhất có năm chữ số mà tổng các chữ số bằng 40 là 49999

   số bé nhất có tổng là 40 mà 49999 có tổng các chữ số là : 4+9+9+9+9 = 40

  #FlamesTeam 

  Cho mk 5 sao và hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )