viết số 1/3 ; 1/9 là lũy thừa của 3

Question

viết số 1/3 ; 1/9 là lũy thừa của 3

in progress 0
Calantha 9 months 2020-11-02T04:42:14+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T04:43:26+00:00

  Đáp án:

  `1/3 = 3^(-1)`

  `1/9 = 3^(-2)`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: `a^(-n) = 1/(a^n)`  `⇒ 1/(a^n) = a^(-n)`

  `⇒ 1/3 = 1/(3^1) = 3^(-1)`

  và: `1/9 = 1/(3^2) = 3^(-2)`

  0
  2020-11-02T04:43:31+00:00

  $\frac{1}{9}$ =$3^{-2}$

  $\frac{1}{3}$ =$3^{-1}$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )