viết pt phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng theo sơ đồ sau: a MgCl2 + ? —-> MgCO3 + ? b, Ca3(PO4)2 + ? —-> ? + CaSO4 c,? + KOH—> ? +Fe(O

Question

viết pt phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng theo sơ đồ sau:
a MgCl2 + ? —-> MgCO3 + ?
b, Ca3(PO4)2 + ? —-> ? + CaSO4
c,? + KOH—> ? +Fe(OH)3
d, ? + H2SO4 —-> ? + CO2 + H2O

in progress 0
Kim Chi 2 tháng 2021-04-16T04:33:43+00:00 3 Answers 34 views 0

Answers ( )

 1. Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  MgC{l_2} + N{a_2}C{O_3} \to MgC{O_3} + 2NaCl\\
  M{g^{2 + }} + C{O_3}^{2 – } \to MgC{O_3}\\
  b)\\
  C{a_3}{(P{O_4})_2} + 3{H_2}S{O_4} \to CaS{O_4} + 2{H_3}P{O_4}\\
  C{a_3}{(P{O_4})_2} + 3S{O_4}^{2 – } \to 3CaS{O_4} + 2P{O_4}^{3 – }\\
  c)\\
  F{e_2}{(S{O_4})_3} + 6KOH \to 3{K_2}S{O_4} + 2Fe{(OH)_3}\\
  F{e^{3 + }} + 3O{H^ – } \to Fe{(OH)_3}\\
  d)\\
  N{a_2}C{O_3} + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + C{O_2} + {H_2}O\\
  C{O_3}^{2 – } + 2{H^ + } \to C{O_2} + {H_2}O
  \end{array}\)

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  viet-pt-phan-tu-va-ion-rut-gon-cho-cac-phan-ung-theo-so-do-sau-a-mgcl2-mgco3-b-ca3-po4-2-caso4-c

 3. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ca3(po4)2 ra p các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )