Viết phương trình phản ứng: 1. đun nóng ancol bậc 1 với CuO tạo ra chất gì? Viết ptpư? 2. đun nóng metanol với CuO 3. đun nóng etanol với CuO 4. đun n

Question

Viết phương trình phản ứng:
1. đun nóng ancol bậc 1 với CuO tạo ra chất gì? Viết ptpư?
2. đun nóng metanol với CuO
3. đun nóng etanol với CuO
4. đun nóng ancol bậc 2 với CuO tạo ra chất gì? Viết ptpư?
5. đun nóng propan-2-ol với CuO
6. đun nóng ancol bậc 3 với CuO tạo ra chất gì? Viết ptpư?
7. đốt cháy ancol no, đơn chức, mạch hở ?
8. điều chế ancol từ glucozo?
9. điều chế ancol từ anken?
10. but-1-en + nước?
11. điều chế ancol từ dẫn xuất halogen?
12. etyl clorua + NaOH, t°
Mng giúp mình với mình cám ơn nhiều ạ ????

in progress 0
niczorrrr 10 months 2021-03-22T22:03:15+00:00 3 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-22T22:05:11+00:00

  1RCH2OH + CuO => Cu + RCHO + H2O  tạo chất :Adehit

  2. CH3OH + CuO => HCHO + H2O + Cu

  3. CH3CH2OH + CuO => HCHO + H2O + Cu

  4. RCHOHR’ + CuO =>RCOR’ + Cu +H2O   tạo chất : xeton

  5. CH3CH(OH)CH+CuO => CH3COCH3 + H2O

   6. ko phản ứng

  7. bằng phương pháp sinh hóa

  9. CnH2n + H2O => CnH(2n+1)

  11. CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX

  0
  2021-03-22T22:05:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.R-OH + CuO –to–> R-CHO + Cu + H2O

  2. CH3OH + CuO –to–> HCHO + Cu + H2O

  3. C2H5OH + CuO –to–> CH3CHO + Cu + H2O

  4. ancol bậc hai tác dụng với CuO tạo xeton , Cu và H2O

  5. CH3-CH(OH)-CH3 + CuO –to–> Cu + CH3-CO-CH3 + H2O

  6. Ancol bậc 3 không tác dụng với CuO
  7. CnH2n+2O + $\frac{3n}{2}$ O2 –to–> nCO2 +(n+1) H2O

  8. C6H12O6 –men rượu,to–> 2C2H5OH + 2CO2

  9. CnH2n + H2O –xt,to–> CnH2n+1OH
  10.CH2=CH-CH2-CH3 + H2O → CH3-CH2-CH(OH)-CH3

  11. CnH2n+1Cl + KOH → CnH2n+1OH + KCl

  12. C2H5Cl + NaOH –to–> NaCl + C2H5OH

   

  0
  2021-03-22T22:05:23+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ch3oh + cuo các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )