Viết phương trình parabol y=ax^+bx+c, biết parabol đi qua điểm A(2;5), cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và có trục đối xứng là đường thẳng x=-

Question

Viết phương trình parabol y=ax^+bx+c, biết parabol đi qua điểm A(2;5), cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và có trục đối xứng là đường thẳng x=-1

in progress 0
Thông Đạt 10 months 2021-04-22T21:43:06+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T21:45:00+00:00

  $(P)$ đi qua $A(2;5)\Rightarrow$ tọa độ $A$ thỏa mãn phương trình $(P)$
  $\Rightarrow 5=4a+2b+c$ (1)

  $(P)$ cắt trục tung $(Oy: x=0)$ tại $y=3$
  $\Rightarrow 3=c$ (2)

  $\dfrac{-b}{2a}=-1\Rightarrow -2a+b=0$ (3)

  Từ (1), (2) và (3) $\Rightarrow\left\{ \begin{array}{l} a=\dfrac{1}{4} \\ b=\dfrac{1}{2}\\c=3 \end{array} \right .$

  Vậy phương trình $(P)$ là:
  $y=\dfrac{1}{4}x^2+\dfrac{1}{2}x+3$

  0
  2021-04-22T21:45:14+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phương trình parabol các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )