viết phương trình hoá học, nếu, khi cho sắt tác dụng với các chất: a) dung dịch axit sunfuric loãng b) dung dịch axit sunfuric đặc nguội c) dung dịch

Question

viết phương trình hoá học, nếu, khi cho sắt tác dụng với các chất: a) dung dịch axit sunfuric loãng b) dung dịch axit sunfuric đặc nguội c) dung dịch axit sunfuric đặc nóng d) dung dịch đồng (2) sunfat

in progress 0
Vodka 1 year 2020-11-11T12:55:39+00:00 3 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T12:57:34+00:00

  Đáp án:))

   

  Giải thích các bước giải:

  a,Fe+2HCl->FeCl2+H2 

  b,Fe ko tác dụng với H2SO4 đặc nguội do bị thụ động hoá

  c,2Fe+6H2SO4 đặc nóng-> Fe2(SO4)3+3SO2+6H20

  d,Fe+CuSO4->FeSO4+Cu

  0
  2020-11-11T12:57:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Fe + H2SO4(loãng) → FeSO4 + H2

  b) Fe + H2SO4(đăc nguội) → ko phản ứng 

  c)  2Fe+6H2SO4Fe2(SO4)3+6H2O +3SO2

  d)Fe+CuSO4→Cu+FeSO4

  Điều kiện : c) có nhiệt độ

  0
  2020-11-11T12:57:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sắt tác dụng với axit sunfuric đặc nóng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )