Viết phương trình đường tròn tâm $B(2;-3)$ và tiếp xúc với đường thẳng $(d):$ $\begin{cases} x=-2-2t \\ y=1+2t \end{cases}$

Question

Viết phương trình đường tròn tâm $B(2;-3)$ và tiếp xúc với đường thẳng $(d):$ $\begin{cases}
x=-2-2t \\
y=1+2t
\end{cases}$

in progress 0
Thiên Hương 9 months 2021-04-23T19:08:11+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T19:09:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  (d): $\left \{ {{x=-2-2t} \atop {y=1+2t}} \right.$ 

  ⇒ (d) đi qua (-2;1) và có vecto $u_{d}$=(-2;2) ⇒ $n_{d}$=2(1;1)

  ⇒ (d): 1(x+2)+1(y-1)=0 ⇔ x+y+1=0

  phương trình đường tròn tâm và tiếp xúc với đường thẳng (d):

  R = d(B,d) = $\frac{|2-3+1|}{\sqrt{1+1}}$ = 0

  ⇒ k co phương trình đường tròn tâm B(2;-3) và tiếp xúc với đường thẳng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )