viết phương thức biểu đạt của từng đoạn văn trong bài cuộc chia tay của những con búp bê Giups mình với

Question

viết phương thức biểu đạt của từng đoạn văn trong bài cuộc chia tay của những con búp bê
Giups mình với

in progress 0
Bình An 6 months 2021-08-09T07:02:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T07:04:05+00:00

  tự sự kết hợp vs miêu tả và biểu cảm

  0
  2021-08-09T07:04:44+00:00

  Tự sự, miêu tả và biểu cảm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )