Viết nội dung của bài Chiếu Dời Đô không chép mạng viết bằng ý của mình

Question

Viết nội dung của bài Chiếu Dời Đô không chép mạng viết bằng ý của mình

in progress 0
Ben Gia 3 days 2021-07-22T19:01:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T19:02:52+00:00

            Bằng việc đưa ra những dẫn chứng thiết thực chiếu dời đô của Lí Công Uẩn đã chứng minh được ngước đại Việt là một đất nước hùng mạnh , không lệ thuộc vào nước nào đồng thời nói lên Ý chí đoàn kết  dân tộc .

    @@Khang Minhọc tốt nhé !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )