Viết một văn bản đề nghị Nội dung: Đề nghị nhà truòng xem xét cho cô giáo dạy văn làm chủ nhiệm lớp 7A( ghi rõ lí do )

Question

Viết một văn bản đề nghị
Nội dung: Đề nghị nhà truòng xem xét cho cô giáo dạy văn làm chủ nhiệm lớp 7A( ghi rõ lí do )

in progress 0
Gerda 2 tháng 2021-04-22T23:37:12+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

                           Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 13 tháng 4 năm 2021

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường, hội đồng giáo viên của trường

  Tập thể lớp 7A xin có ý kiến rằng nhà trường xem xét cho cô giáo dạy văn làm chủ nhiệm lớp 7A của chúng em, chúng em thấy cô rất hợp với công việc này. Cô rất nhiệt tình và tâm huyết, lớp em chúng em rất mến cô. Chúng em kính đề nghị nhà trường cho cô giáo dạy văn làm GVCN. Chúng em xin chân thành cảm ơn

                                     Thay mặt lớp 7A

                                    Rosenlinh

  ~Choa tớ xin ctlhn nhắ cậu yew~

  # Cheeseisblink

  @ Hani gingers

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )