Viết một số đoạn văn ngắn chứng minh ý kiến của Vũ Ngọc Phan : “Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn thật khéo”. Sau đó phân tích các

Question

Viết một số đoạn văn ngắn chứng minh ý kiến của Vũ Ngọc Phan : “Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn thật khéo”. Sau đó phân tích các phương tiện liên kết đoạn văn em sử dụng

in progress 0
Hồng Cúc 4 months 2021-09-05T15:33:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T15:34:57+00:00

          Vũ Ngọc Phan đã nói ” Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cái lệ là một đoạn thật khéo” . Đó là một ý kiến rất đúng đắn. Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cái lệ đã thể hiện sự can đảm , sức chiến đấu mãnh liệt của chị . Chị quả là một người phụ nữ nông dân dũng cảm . Đồng thời , nó cũng thể hiện tình yêu sâu sắc của chị dành cho chồng . Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cái lệ còn chứng minh một đạo lý : chính nghĩa luôn chiến thắng.

  Từ ngữ liên kết : đồng thời 

  Tác dụng : Nối các câu với nhau , tạo được sự liên kết trong đoạn  văn, giúp đoạn văn rõ ràng , mạch lạc

  Cho mik ctlhn nha

  0
  2021-09-05T15:35:12+00:00

    Vũ Ngọc Phan đã nhận xét “Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn thật khéo”. Thật vậy, đoạn trích đã cho thấy sức sống tiềm tàng của con người cũng như thể hiện tài năng tuyệt bậc của Ngô Tất Tố trong việc xây sựng tình huống truyện và tâm lý nhân vật. Cảnh đánh nhau giữa chị Dậu và tên cai lệ diễn ra dữ dội, và hết sức bất ngờ. Người đàn bà  nhỏ con, chân yếu tay mềm chỉ có hai bàn tay không. Trong khi, tên cai lệ thì cao to, khỏe mạnh,nào roi song, nào dây thừng tay thước. Vậy mà lại bị chị Dậu “túm lấy cổ” và “ấn dúi” đến nỗi “ngã chỏng quèo” trên mặt đất. Chị đã bùng lên đấu tranh chống lại những thế lực đen tối, một người phụ nữ yếu đuối, nghèo khổ nhưng vẫn có sức sống mãnh liệt tiềm tàng. Tóm lại, Ngô Tất Tố đã “tuyệt khéo” miêu tả đoạn đánh nhau, nó thể hiện sự đối lập giữa hai tầng lớp con người và thể hiện được sức sống, khát vọng cháy bỏng của những người nông dân nghèo.

   

  * Phương tiện liên kết: Các câu trong đoạn văn đều nhằm chứng mình cho sự “tuyệt khéo” của tác giả.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )