Viết một đoạn văn về dịch covid19 theo lối liệt kê từ khoảng 4 đến 5 dòng có sử dụng mô hình liên kết :” từ…đến” $\text{ không chép mạng }$

Question

Viết một đoạn văn về dịch covid19 theo lối liệt kê từ khoảng 4 đến 5 dòng có sử dụng mô hình liên kết :” từ…đến”
$\text{ không chép mạng }$

in progress 0
Farah 3 months 2021-07-19T22:17:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T22:18:56+00:00

  Qua văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ em đã biết được rằng giản dị chính là ko ưa những sự cao sang , lộng lẫy hay nổi bật mà nó chính là những thứ bình dị đời thường của cuộc sống . Sự giản dijtrong lời nói và bài viết của Bác , sức ảnh hưởng của phẩm chất của HCM tới nhân dân . Bác giản dị tronng từng bữa ăn hằng ngày , khi ở nhà, làm việc , lời nói và bài viết . Sự giản dị về đời sống , phẩm chất làm nổi bật phong phú về đời sống tinh thần . Đức tính giản dị giúp con người sống thoải mái , dễ chịu . Tác giả đã thấu hiểu , cảm nhận xác thực và cụ thể phong phú qua đó chúng ta thấy được Bác sống rất giản dị

  0
  2021-07-19T22:19:16+00:00

  Covid 19 là đại dịch nguy hiểm đối với con người. Từ ngày dịch bùng phát đến khi nó bớt lây lan hơn ở Việt Nam, đó là cả một hành trình dài. Từ lãnh đạo nhà nước đến nhân dân, ai cũng một lòng chung tay chống COvid. Từ người già đến trẻ nhỏ, không ai bảo ai, tất cả chúng ta đều biết Covid 19 đáng sợ ra sao. Từ đồng bằng đến miền xuôi, miền ngược, đến cả những Kiều bào, những người VIệt Nam xa quê, chúng ta đều cần tin tưởng, tin vào một ngày mai tươi sáng của dân tộc ta. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )