Viết một đoạn văn trình bày tâm trạng của em về bài thơ Sau Phút Chia Li Giúp mik vs ạ

Question

Viết một đoạn văn trình bày tâm trạng của em về bài thơ Sau Phút Chia Li
Giúp mik vs ạ

in progress 0
Amity 3 days 2021-07-18T23:19:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T23:20:54+00:00

    Đoạn trích bày tỏ nỗi lòng sầu thương, nhớ nhung với sự mong mỏi, da diết của người vợ có chồng ra trận. Bài thơ với thể thơ cổ song thất lục bát. Toàn bài là nỗi nhớ thương ngày một tăng tiến, nâng cao của đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt là người vợ – một phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Văn bản “Sau phút chia li” là đoạn trích sau khi người vợ ngậm ngùi tiễn chồng ra miền biên ải, nàng trở về đơn chiếc xót xa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )