Viết một đoạn văn nói về môn cờ vua bằng tiếng anh . * Phiên dịch ra Tiếng Việt .

Question

Viết một đoạn văn nói về môn cờ vua bằng tiếng anh .
* Phiên dịch ra Tiếng Việt .

in progress 0
Jezebel 10 months 2021-04-15T14:30:43+00:00 3 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T14:32:35+00:00

  Tiếng Anh: Hi, I’m … I like play chess the most, beacause learning chess helps to achieve academic feats and It helps my head relax. I often play chess with my dad or best friend, they have hobbies like me. I have participated in some competitions at school but did not achieve high results. That’s why I was determined to try to win the first prize when I was in 5th grade. I persuaded my parents to let go to chess in a new class near the house and they agreed. Then a miracle happened after that. You know, like a dream, I won that competition. I think it will be a very valuable memory of me.I hope my victory does not stop here, I hope that someday, myself will be honored to participate in the national tournament. Therefore, I always try hard to practice so that my dream will come true. To me, chess is not just a game or a competition but a great dream and hope. 

  Tiếng Việt: Xin chào tôi là … Tôi thích chơi cờ vua nhất, bởi vì học cờ vua hỗ trợ đạt kì tích trong học tập và nó giúp đầu tôi được thư thái. Tôi thường chơi cờ vua với bố hay bạn thân, họ có sở thích giống tôi. Tôi từng tham gia một số cuộc thi ở trường nhưng không đạt được kết quả cao.Cũng chính vì thế mà tôi đã quyết tâm cố  gắng để giành được giải nhất khi tôi học lớp 5. Tôi đã thuyết phục bố mẹ cho đi học cờ vua ở một lớp mới mở gần nhà và học đã đồng ý. Sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra sau đó. Bạn biết không, như một giấc mộng, tôi đã giành chiến thắng trong lần thi đó. Tôi nghĩ đó sẽ là kỷ niệm vô cùng đáng giá của tôi. Tôi hi vọng chiến thắng của mình không chỉ dừng tại đây, tôi mong rằng sẽ có một ngày nào đó, bản thân mình sẽ được vinh dự tham gia giải thi đấu Qốc gia. Vì vậy, tôi vẫn luôn cố gắng chăm chỉ tập luyện để ước mơ sẽ thành sự thật. Đối với tôi, cờ vua không chỉ là một trò chơi hay một cuộc thi mà là cả một ước mơ và niềm hi vọng lớn lao.

  0
  2021-04-15T14:32:36+00:00

  Do you know chess? It has been my hobby since I played with my grandfather. I remember how excited when I saw a chess board the first time in my life. But now I don’t play with my grandfather any more, I play it in the internet; just when I have free time. A chess board has many squares so that the chess pieces can go. The chess pieces include the generals, harem, carriage, horse, net, and pawns. The flags have different paths, for example the car can go straight and horizontal, the rear can go more sides than all, the horse can go L-shaped, etc. Rules of the game: Based on the way of the chess to go and eat all the opponent’s chess to win, but absolutely you must do everything to protect your team’s champion. Very easy right?

  I think if you play it, you will like it. Enjoy it.

  *Phiên dịch:

  Bạn có biết cờ vua không? Đó là sở thích của tôi kể từ khi tôi chơi với ông tôi. Tôi nhớ cảm giác phấn khích như thế nào khi nhìn thấy một bàn cờ lần đầu tiên trong đời. Nhưng bây giờ tôi không chơi với ông tôi nữa, tôi chơi nó trên internet; chỉ khi tôi có thời gian rảnh. Một bàn cờ có nhiều ô vuông để các quân cờ có thể đi. Các quân cờ bao gồm các tướng, hậu, xe, ngựa, tịnh và tốt. Các con cờ có các cách đi khác nhau, ví dụ như xe có thể đi đường thẳng và ngang, hậu thì đi được nhiều phía hơn tất cả, ngựa thì đi được hình chữ L, vân vân. Luật chơi: Dựa vào cách đi của các con cờ để đi và ăn hết tất cả các con cờ của đối phương để giành chiến thắng, nhưng tuyệt đối bạn phải làm mọi cách để bảo vệ tướng của đội mình. Rất dễ phải không?

  Tôi nghĩ nếu bạn chơi nó, bạn sẽ thích nó. Hãy tận hưởng nó.

  0
  2021-04-15T14:32:46+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo play ok co vua các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )