Viết một đoạn văn nói lên ý nghĩa của cây đàn trong truyện Thạch Sanh. giúp mk đi huhuhuuuuuuuuuuuuuu

Question

Viết một đoạn văn nói lên ý nghĩa của cây đàn trong truyện Thạch Sanh.
giúp mk đi huhuhuuuuuuuuuuuuuu
viet-mot-doan-van-noi-len-y-nghia-cua-cay-dan-trong-truyen-thach-sanh-giup-mk-di-huhuhuuuuuuuuuu

in progress 0
Sigridomena 2 years 2021-06-14T14:05:41+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T14:06:50+00:00

                                                                     Bài làm 

                             Trong truyện Thạch Sanh cây đàn trong truyện mang một ý nghĩa rất lớn . Nó giúp cho Thạch Sanh được giải oan , chữa được bệnh câm cho công chúa , vạch mặt tội ác của Lí Thông .  Ngoài ra còn giúp  cậu đánh bại 18 nước chư hầu , khi nghe tiếng đàn xong , quân sĩ nghe như tiếng con nhớ cha , vợ nhớ chồng , mẹ nhớ con – bủn rủn hết tay chân , không muốn đánh  . Nó không phải là một vũ khí gì to lớn mà chỉ là một công cụ để cho Thạch Sanh có thể nói lên tiếng lòng trong sáng của mình , làm rung động những kẻ ác . Qua đó nói lên tinh thần dũng cảm , yêu hoà bình của Thạch Sanh 

                                      _______________________________________________

                                              * Tí nữa bị cướp câu trả lời * run quá *
                                                    `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

  1
  2021-06-14T14:07:33+00:00

       Tiếng đàn đã giúp Thạch Sanh đc giải oan . Sau khi bị Lý Thông lừa gạt , cướp công , Thạch Sanh bị bắt giam vào ngục tối . Nhờ có tiếng đàn thần của Thạch Sanh mà công chúa khỏi câm , giúp vạch mặt , phơi bày tội Lý Thông , giúp Thạch Sanh ko phải bỏ 1 chút công sức để đánh giặc . Tiengs đàn thần của TS là tiếng đàn của công lý . Tiếng đàn còn làm quân sĩ 18 nước chư hầu phải cuốn giáp xin hàng . Tiếng đàn thần kia đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta  . Nó là vũ khí đặc biệt để đánh bại và cảm hóa kẻ thù.

      vote cho mk nhé !!!

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )