Viết một đoạn văn ngắn về ý chí nghị lực (ngắn nha)

Question

Viết một đoạn văn ngắn về ý chí nghị lực (ngắn nha)

in progress 0
Huyền Thanh 3 months 2021-06-11T20:53:07+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-11T20:54:14+00:00

    Trên đời này rất nhiều một người từ ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách và đạt được thành công. Nhưng người em khâm phục nhất đó là thầy giáo tàn tật Nguyễn Ngọc Ký. Nguyễn Ngọc Ký từ một cậu bé nhà nghèo nên không được đi học. Nhưng nhờ ý chí,nghị lực và sự quyết tâm kiên trì rèn luyện của ông đã khiến cho mọi người đều sững sờ khi đợc qua câu chuyện”Bàn chân kì diệu”. Và tôi cũng rất bất ngờ như họ. Hồi mới lớp 1, Ký đã viết chữ tiến bộ hơn. Dần dần lên lớp 2, ông đã được nhận 2 huy chương của Hồ Chí Minh.

    xin ctlhn cho nhóm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )