viết một đoạn văn ngắn về hội thoại giao tiếp ( từ 3 đến 10 dòng)

Question

viết một đoạn văn ngắn về hội thoại giao tiếp ( từ 3 đến 10 dòng)

in progress 0
Khải Quang 5 months 2021-08-20T18:20:09+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T18:21:14+00:00

  Một hôm, hai người nọ vô tình gặp nhau. Anh kia bèn chào :

  -Xin chào. 
  Anh kia đáp:

  -Chào. 
  Anh khỏe không? 
  Tôi ổn. Anh khỏe không? 
  Tốt. Anh có nói tiếng anh không? 
  Một chút. Anh là người mỹ à? 
  Vâng. 
  Anh từ đâu đến? 
  Tôi đến từ california. 
  Rất vui được gặp anh. 
  Rất vui được gặp anh. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )