viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu. Trong đó có sử dụng cụm chủ vị để mở rộng câu. Xác định cụm chủ vị , cho biết làm thành phần gì của câu. Không

Question

viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu. Trong đó có sử dụng cụm chủ vị để mở rộng câu. Xác định cụm chủ vị , cho biết làm thành phần gì của câu. Không chép mạng nha ( chép mạng = báo cáo ❌ ). Cảm ơn trước nha

in progress 0
Khang Minh 7 months 2021-06-13T13:09:31+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-13T13:11:01+00:00

  Tinh thần yêu nước là một trong những truyền thống tốt đẹp nước ta. Nó được thể hiện từ xưa đến nay và đi sâu vào tiềm thức của mỗi con người. Lòng yêu nước là yêu tất cả những gì xung quanh ta. Lịch sử dân tộc ta đã có nhưunxg chiến thắng vẻ vang trước bao kẻ thù xâm lược là nhờ tinh thần yêu nước của nhân dân.  Nối tiếp truyền thống quý báu của dân tộc, nhân dân ta ngày nay đã ra sức giữ gìn và phát huy. Tóm lại, tinh thần yêu nước vẫn được nhân dân ta kế thừa và phát huy vì một Việt Nam giàu mạnh.

  câu mở rộng thành phần:

  Tóm lại,/ tinh thần yêu nước/ vẫn được nhân dân ta/ kế thừa và phát…..

                                                                         C                           V

                     CN                                                       VN

  -> mở rộng thành phần vị ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )