Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về bài thơ ”Nam quốc sơn hà”

Question

Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về bài thơ ”Nam quốc sơn hà”

in progress 0
Calantha 4 weeks 2021-07-09T06:48:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T06:49:44+00:00

  Bạn tham khảo nhé !

   Bài thơ ” Sông núi nước Nam ” đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Bài thơ cho em nhận thấy Sông núi nước Nam, đất nước Việt Nam là của vua Nam, của người Nam ” Nam đế cư “. Hai từ ” Nam đế ” là để đối sách với Bắc đế. Không những vậy, câu thơ đầu còn giúp em nhận thấy Sông núi nước Nam đã được phân định sách trời, có vùng lãnh thổ, bờ cõi riêng. Hai chữ ” Thiên thư ” thật ý nghĩa, bởi nó mang màu sắc thiêng liêng với bao niềm tin, niềm tự hào mãnh liệt. Hai câu đầu vang lên là lời tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Từ nhận thức ấy tác giả đã cho em hiểu hơn về sự căm thù lên hành vi xâm lược đầy tội ác, tham vọng bành trướng, phi nghĩa là trái với ý trời, xúc phạm đến dân tộc ta. Câu hỏi để kết tội chúng ” Nghịch lỗ ” như một sự khinh biệt đầy phẫn nộ. Tác giả đã nghiêm khắc cảnh báo lũ giặc phương Bắc và chỉ rõ chúng sẽ bị đánh cho tơi bời nếu sang xâm phạm. Câu thơ đầu khiến em tự hào về ý chí đánh giặc tinh thần đoàn kết chiến đấu bảo vệ sông núi nước Nam của nhân dân ta được bộc lộ một cách hùng hồn và mạnh mẽ. Chao ôi ! đây đâu chỉ là một bài thơ mà còn là một bài ca yêu nước. Nam quốc sơn hà mang tính chất ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Em xúc động biết mấy bởi bài thơ đã cho em hiểu hơn về ý chí đánh giặc, lòng yêu nước của ông cha ta. Như vậy, bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt và giọng thơ đanh thép, tác giả đã cho một bài thơ ý nghĩa.

  0
  2021-07-09T06:50:27+00:00

     Bài thơ ”Nam quốc sơn hà” là một bài thơ không đơn thuần là bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên, đằng sau tư tưởng độc lập chủ quyền của tác giả ấy, là một cảm xúc mãnh liệt, ẩn kín bên trong. Giọng điệu của bài thơ hào hùng, dõng dạc, rắn rỏi để khẳng định nước Nam là của vua Nam ở. Cảnh báo và đe dọa trước những hành động, ý định xâm lược xấu xa của giậc ngoại xâm. Qua bài thơ, tác giả đã khằng định được quyền dân tọc và khẳng định ý chí kiên quyết bảo vệ chủ quyền dân tộc, sự hình thành bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Đó là lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng vào chiến thắng của đất nước

  Xin hay nhất~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )