Viết một đoạn văn khoảng 20 dòng phân tích lời dụ binh của Quang Trung Nguyễn Huệ Làm giúp mình với ạaaa

Question

Viết một đoạn văn khoảng 20 dòng phân tích lời dụ binh của Quang Trung Nguyễn Huệ
Làm giúp mình với ạaaa

in progress 0
Xavia 5 months 2021-08-30T10:05:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:07:00+00:00

  I. Mở bài:

  – Giới thiệu về hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí

  Ví dụ:

  Lịch sử Việt Nam trải qua bao nhiêu đời và có bao nhiêu thăng trầm lịch sử, trải qua nhiều vị vua tài ba lãnh đạo. một trong những vị vua tài ba ấy có hình ảnh lỗi lạc của vua Quang Trung. Hình ảnh vua Quang Trung được thể hiện rõ qua tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí. Tác phẩm ghi chép lại sự thống nhất của vương triều Lê. Tác phẩm đã tái hiện một lịch sử hào hùng và oanh liệt của dân tộc Việt Nam xưa.

  II. Thân bài:

  – Phân tích hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí

  1. Hình ảnh một người quyết đoán, mạnh mẽ

  + Giận, liền họp các tướng sĩ, tự mình cầm quân để đuổi bọn giặc

  + Nghe lời tướng sĩ đứng ra làm vua và tiến quân ra Bắc

  + Tổ chức hành quân hỏa tốc

  + Tổ chức duyệt binh, tuyển binh

  + Lập kế hoạch hành quân đánh giặc

  2. Là một con người sáng suốt, có tầm nhìn xa và trông rộng:

  + Phân tích rất đúng và sáng suốt sự tương quan giữa quân ta và quân địch

  + Rất giỏi trong việc phán xét và dùng người

  + Mở tiệc khao quân

  3. Tài giỏi trong việc dùng binh:

  + Vị tướng mưu lược tài ba

  + Có sự tính toán trong việc hành quân và đánh giặc

  + Có những mưu tính rất chính xác

  4. Có cách đánh giặc độc đáo:

  + Bắt gọn bọn nghe thám

  + Đánh nghi binh

  + Là một vị vua tài ba, có tài cầm quân và mưu lược rất chính xác

  III. Kết bài:

  – Nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )