viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) viết về ý nghĩa của truyền thông tôn sư trọng đạo của dân tộc ta

Question

viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) viết về ý nghĩa của truyền thông tôn sư trọng đạo của dân tộc ta

in progress 0
Doris 2 months 2021-07-10T05:43:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T05:44:48+00:00

     

  viet-mot-doan-van-khoang-150-chu-viet-ve-y-nghia-cua-truyen-thong-ton-su-trong-dao-cua-dan-toc-t

  0
  2021-07-10T05:45:05+00:00

  “Tôn sư trọng đạo” không chỉ còn là vấn đề đạo đức mà còn là một truyền thống văn hoá vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta. Khi nào cuộc sống còn cần kiến thức, con người còn văn minh thì người thầy còn được tôn trọng. Mà chắc chắn rằng, con người không thể quay trở về với điểm xuất phát với cảnh sống ăn lông ở lỗ được. Vì thế, dù thời kì lịch sử nào, dù xã hội nào “Tôn sư trọng đạo” vẫn là truyền thống vô cùng tốt đẹp, và vô cùng cần thiết, cần được tiếp tục phát huy và gìn giữ. Đó là yếu tố quan trọng làm nên nền tảng đạo đức của xã hội văn minh.Tôn sư trọng đạo là một truyền thống đạo đức vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta. Đứng trước những hiện tượng đáng suy nghĩ hiện nay về vấn đề đạo đức học đường, chúng ta cần phải có những hoạt động cần thiết để nhắc nhở mỗi người nhìn lại thái độ và cách ứng xử của mình đối với những người làm thầy trong xã hội này. Tôn sư trọng đạo cần phải được quan tâm hơn nữa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )