Viết một đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói không chép mạng nha!

Question

Viết một đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói
không chép mạng nha!

in progress 0
Helga 7 months 2021-07-22T02:25:20+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T02:26:30+00:00

    Một hôm,vì quá vội vàng chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của nhà trường,em phóng siêu nhanh về phía trước và vô tình giẫm lên chân bạn lớp trưởng.Bạn ấy kêu rên thảm thiết,cứ như kiểu bị cụt một chân vậy đó.Bạn ấy quát một tiếng lớn và mặt em,như một cơn gió kéo đến làm em không thể đáp trả lại được gì và ngậm ngùi chạy tiếp để kịp cho buổi biểu diễn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )